Wil je weten hoe jij je voelt op het werk?

Questions:9
Available:Altijd
Pass rate:75 %
Backwards navigation:Forbidden

Soms is het moeilijk psychosociale risico’s op het werk te herkennen. Deze test stelt geen diagnose, maar geeft wel informatie of je al dan niet blootgesteld bent aan psychosociale risico’s en laat je toe de eerste tekenen te herkennen. Er zijn 9 vragen met telkens een verschillende situatie. Er is geen juist of fout antwoord. Geef spontaan het antwoord dat op dit moment het meest beantwoordt aan de situatie waarin je je nu bevindt.