Psychosociale risico's op het werk

Participez au concours

Het concurrentievermogen van de ondernemingen steunt vooral op de capaciteit om kwaliteitsvolle diensten en producten aan te bieden.  Dit is slechts mogelijk als de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden ook  goed is.  Een slechte levenskwaliteit op het werk kost de werkgever evenveel als de werknemer : stress, mentale en musculoskeletale aandoeningen zijn de meest voorkomende oorzaken van ziekte en afwezigheid.

Het gaat niet alleen om het economische verlies.  Elke werknemer die afhaakt en langdurig afwezig is wegens ziekte, betekent een verlies inzake competenties en kennis voor de onderneming.

Wat is mijn rol als werkgever, HR-manager, lid van de hiërarchische lijn, vertegenwoordiger van de werknemers ? Wat kan ik doen in mijn onderneming om het welzijn van iedereen te waarborgen ?

Elke onderneming of organisatie moet de beroepsrisico’s evalueren, voorkomen en beheren op basis van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn op het werk.

Voorkomen is beter dan genezen… Om doeltreffend te zijn, moet men stapsgewijs en in overleg tewerk gaan.  Deze werkwijze moet aangepast zijn aan de context van uw onderneming, aan de omvang en de eigenheden ervan.  Wil u weten hoe u de zaken dient aan te pakken ?  Hoe u van start moet gaan ?  Ontdek de Praktische gids!