Meer info

Participez au concours
 • Respect op het werk : www.respectophetwerk.be

  Dit is een gespecialiseerde site die meer bepaald publicaties en resultaten bevat van onderzoeken over de psychosociale risico’s.  Op deze site vindt men ook middelen om tewerk te gaan, goede praktijken en links.  De site richt zich meer bepaald tot de actoren van de preventie in de ondernemingen : preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, leden van de hiërarchische lijn, vertegenwoordigers van de werknemers, …

 • De SOBANE-strategie : www.sobane.be

  SOBANE is een strategie voor het beheer van de professionele risico’s die werd ontwikkeld om de ondernemingen te helpen een dynamisch en doeltreffend risicobeleid op poten te zetten.  De strategie omvat vier interventieniveaus :  Screening (opsporing), OBservatie, ANalyse en Expertise

  -  Screening : De sectorale overleggidsen Déparis om op globale wijze alle problemen te identificeren
  -  Observatie : Specifieke methode inzake psychosociale aspecten om meer in detail de opgespoorde problemen te onderzoeken en de acties te bepalen.

 • De website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: www.werk.belgie.be

  Deze website bevat informatie over alle materies van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg : arbeidsreglementering, arbeidsovereenkomsten, non-discriminatie en diversiteit, detachering, herstructurering, sociaal overleg, verloven, welzijn op het werk, werkgelegenheid, werkloosheid.

 • De website voor informatie over het welzijn op het werk: www.beswic.be

  Deze website bevat veel informatie over het welzijn op het werk, dat wil zeggen de gezondheid, de veiligheid, de ergonomie, de psychosociale risico’s, …  het is de website van het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk.