Psychosociale risico's op het werk

Testez ici comment vous vous sentez au travail
Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden zijn verschillende parameters die de uitvoering van het werk beïnvloeden. Ze hebben meestal betrekking op de organisatie van de arbeid, de arbeidsinhoud en de arbeidsverhoudingen; zoals bijvoorbeeld de fysieke aspecten van een taak, de managementstijl, de uurregeling, de verloning, relaties met collega’s en leidinggevende, het evenwicht tussen werk en privéleven,...

Zij hebben een impact op de kwaliteit van het werk, het welzijn en de psychische en fysieke gezondheid van werknemers.

Globalisering en talrijke veranderingen binnen bedrijven (herstructureringen, nieuwe communicatie- en informatietechnologieën) en doorgedreven innovaties hebben een grote impact op de werkomgeving. Daarom is een goede kennis en evaluatie van de arbeidsomstandigheden essentieel voor een geslaagde preventie van psychosociale risico’s op het werk.

Meer informatie op: www.respectophetwerk.be