Psychosociale risico's op het werk

Testez ici comment vous vous sentez au travail
Burn-out

Een burn-out kenmerkt zich door grote emotionele en fysieke vermoeidheid en negatieve attitudes naar collega’s toe. Het is letterlijk een professionele uitputting.

Burn-out kan iedereen treffen. Vaak gaat de uitputting en het gevoel van inefficiëntie gepaard met cynisme en wordt er minder rekening gehouden met klanten, collega’s, arbeiders.

Een burn-out kan het resultaat zijn van een langdurige blootstelling aan stress. Het kan leiden tot een algemene depressie of een professioneel afhaken.

In het algemeen treedt een burn-out op wanneer een werknemer ervaart dat hij zich in een situatie bevindt waarin hij onmogelijk het werk naar behoren kan uitvoeren of hoe hij het zou willen uitvoeren. Deze onmogelijke situatie komt voort uit:

  • de verplichtingen van het veel werk, onrealistische doelstellingen, gebrek aan opleiding, gebrek aan erkenning, een té groot verschil tussen het ideale werk en het echte werk.
  • de mogelijkheden van de werknemer: competenties, mate van autonomie, steun van collega’s en leidinggevende. 

Meer info vind je op www.respectophetwerk.be