Psychosociale risico's op het werk

Testez ici comment vous vous sentez au travail
Zelfmoord

De aandacht voor zelfmoord op het werk in de media heeft aangetoond dat alhoewel de professionele loopbanen die achter deze daden schuilen zeer verschillend zijn, zeer vaak de organisatie van het werk en de psychosociale gevolgen hiervan in vraag gesteld moeten worden.

Stilaan worden bedrijven zich bewust van deze problematiek. Jammer genoeg wordt de problematiek enkel bekeken vanuit de individuele invalshoek. Er wordt geen rekening gehouden met de arbeidsomstandigheden bij de analyse van de zelfdoding op de werkvloer. Nochtans zijn de oorzaken die vaak aangehaald worden door mensen met zelfmoordneigingen en experten de volgende: té veel werk, professioneel identiteitsverlies, geen professionele erkenning, sociaal isolement, ethische conflicten,…

Elke zelfdoding betekent een schok en stelt de samenhorigheid van de groep waarin ze zich voordoet in vraag. De arbeidswereld is hier geen uitzondering op. De manier waarop het bedrijf omgaat met deze dramatische situatie heeft gevolgen voor het sociaal klimaat en de arbeidsrelaties.

Meer info vind je op www.respectophetwerk.be