Psychosociale risico's op het werk

Participez au concours
Sensibiliseringssessies

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg organiseert verscheidene infosessies voor de leden van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).

Tijdens deze sessies worden de basisprincipes van de preventie van psychosociale risico’s aangeleerd.

De sessies zullen plaatshebben in november en december 2014 te Malle, Brugge, Hasselt, Brussel, Charleroi, Luik en Namen.

Vanaf september 2014 kunt u zich inschrijven voor de infosessies.