Psychosociale risico's op het werk

Testez ici comment vous vous sentez au travail
Wat je voelt op het werk, blijft niet op het werk

Het is een feit dat een kwalitatieve werkomgeving en goede werkrelaties werknemers tevredener, efficiënter en gezonder maken. Nochtans komen stress, geweld (fysiek en verbaal), pesterijen en ongewenst seksueel gedrag in veel bedrijven voor. Deze psychosociale risico’s zijn niet enkel nefast voor de werknemer zelf (hoofdpijn, slaapstoornissen, hoge bloeddruk, depressie) maar ook voor de onderneming (dalende productiviteit en kwaliteit).

Een fenomeen dat zich helaas meer en meer voordoet en waar iedereen de dupe van is.