Wat moet ik doen?

Testez ici comment vous vous sentez au travail

Voel je je gestresseerd? Word je gepest? Ben je constant uitgeput? Heb je een conflict met een collega? Hinderen de problemen op het werk je in je privéleven? Denk je aan zelfmoord? Blijf er vooral niet mee zitten. Je staat er niet alleen voor. Heel wat mensen binnen en buiten het bedrijf  kunnen én willen je helpen. Praat erover, want jij moet de eerste stap zetten. 

Als er een probleem is op het werk, ga er dan over praten met de betrokken persoon of personen. Vertel rustig en met respect voor alle personen en hun functie wat je voelt. Wees vooral niet bang om expliciet te zijn. 

Erover praten kan het probleem oplossen:

  • omdat de dader zich niet altijd bewust is van de gevolgen van zijn gedrag.
  • omdat de arbeidsomstandigheden zo weer snel kunnen verbeteren.

Lost dit het probleem nog niet op? Praat erover met andere mensen binnen je bedrijf. De leidinggevenden  kunnen je helpen. Ze kunnen bijvoorbeeld maatregelen treffen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren of om het ongewenste gedrag in de kiem te smoren. Ligt het probleem bij de leidinggevende of kan/wil deze de situatie niet oplossen? Dan zijn er genoeg andere mensen die je kunnen helpen.

Met wie kan je erover praten?

Binnen je organisatie

De vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon aangeduid door je organisatie oefent deze functie uit naast zijn gewone taken. De aanstelling van een vertrouwenspersoon is niet verplicht, maar wel sterk aanbevolen. Meestal maakt de vertrouwenspersoon deel uit van het bedrijf waardoor hij een goede kennis heeft van het reilen en zeilen binnen het bedrijf. Hij is het eerste aanspreekpunt in geval van relationele moeilijkheden op het werk (conflicten, pesterijen,…).

De vertrouwenspersoon luistert in alle vertrouwen naar jou en is gebonden door het beroepsgeheim. Hij geeft raad en zoekt samen met jou naar een oplossing. De vertrouwenspersoon kan een verzoening organiseren of een informele procedure, zoals voorzien in de wet, opstarten.

Hoe kan ik de vertrouwenspersoon contacteren?

De naam van de vertrouwenspersoon staat in het arbeidsreglement. Voor deze informatie kan je ook terecht bij de arbeidsgeneesheer, een vakbondsafgevaardigde, de personeelsdienst of bij de sociale dienst van je organisatie.

De preventieadviseur voor psychosociale aspecten op het werk

De preventieadviseur psychosociale aspecten is een verplicht aan te stellen expert,  die de werkgever en de werknemers raad geeft over de preventie van psychosociale risico’s op het werk. Hij kan deel uitmaken van een interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

De preventieadviseur is gebonden door het beroepsgeheim, je kan hem in volle vertrouwen je verhaal vertellen, hij luistert naar je en geeft je raad zodat je een oplossing vindt. Hij kan een verzoening organiseren tussen de partijen of een formele procedure opstarten zoals voorzien in de wet. 

De arbeidsgeneesheer

De arbeidsgeneesheer is de persoon die waakt over de gezondheid van de werknemers op het werk. Indien er een reden is tot bezorgdheid, informeert hij en helpt hij je.

Als je gezondheidsproblemen hebt die gelinkt zijn aan de werksituatie, kan je bij hem terecht. De contactgegevens staan in het arbeidsreglement.

Je vakbond

Sommige problemen kunnen door een vakbondsafgevaardigde aangekaart worden in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW), dat eventueel organisatorische maatregelen kan voorstellen.

Buiten je organisatie

Je bent er niet geslaagd om je probleem intern op te lossen?  Je kan je ook wenden tot:

De arbeidsinspectie

De opdracht van de  arbeidsinspectie (officieel Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk) adviseert enerzijds de werkgevers over welzijn op het werk en controleert anderzijds de toepassing van de wetgeving. De dienst treedt op als de tussenkomst van  de preventieadviseur niet tot een oplossing heeft geleid en kan de werkgever verplichten om maatregelen te nemen.

Hoe contacteren?

De adressen van de regionale directies Toezicht op het Welzijn op het Werk vindt u op werk.belgie.be.

Of…

Je kan ook altijd een beroep doen op je huisarts, de politie of het arbeidsauditoraat.