Wedstrijd

Participez au concours

Werden er in jouw bedrijf of instelling al concrete en vernieuwende initiatieven genomen om psychosociale risico’s op het werk te voorkomen? Wil je deze initiatieven laten valoriseren? Wil je dit preventieproject verder laten groeien?

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg beloont goede praktijken ter preventie van burn-out, stress, pesten op het werk… in kleine en grote bedrijven. 

Bezorg ons jullie project en win een prijs! Er is een totaalbudget van 25000 euro voorzien voor de winnaars!

De deelnemingsdossiers moeten ingediend worden vóór 15 september 2014 om 10u.

Deelnemingsdossier

Wedstrijdreglement